Antoni de Martí i Franqués

VI Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (2000)

Recordatori - homenatge a dos eminents meteoròlegs catalans:

Antoni de Martí i Franqués, en el 250è aniversari del seu naixement i Llorenç Presas i Puig, en el 125è aniversari de la seva mort.

Antoni de Martí i Franquès