Els anys polars internacionals

XIII Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (2007)

INTRODUCCIÓ: ACTE INSTITUCIONAL

“Els anys polars internacionals”, de Josep Batlló.

“El paper de l’Any Polar Internacional pel present i futur de la recerca polar” d’Antoni Rosell i Melè ICREA (UPC).

Apunts per a la història dels anys polars internacionals a Catalunya i Espanya

J. Batlló

 

 

Resum

Amb motiu de l'actual celebració de l'any polar internacional es fa una revisió del significat i aportacions dels tres anys polars anteriors i de les contribucions catalanes i espanyoles a les anteriors edicions. Si bé l'actual és la primera vegada que des de la Península Ibèrica s'envien expedicions científiques a l'Antàrtida i a l'àrtic, les participacions a les edicions anteriors no han estat menyspreables i han suposat una millora en el desenvolupament de les ciències de la Terra al nostre país.

Apunts per a la història dels anys polars internacionals a Catalunya i Espanya

 

DOI: 10.3369/tethys.2008.5.05

Tethys núm. 5 pág.: 51 - 61

Els anys polars internacionals