XXI JORNADES DE METEOROLOGIA EDUARD FONTSERÈ

BARCELONA, 27, 28 i 29 DE NOVEMBRE DE 2015

Escola del Treball de la Diputació de Barcelona i CosmoCaixa Barcelona

Seguint la trajectòria de divulgació científica l'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM) us proposa, un any més, les Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè, que s’escauran els dies 27, 28 i 29 de novembre de 2015.

Aquestes Jornades, genèriques i de tres dies de durada, com les cada any senar, enguany s’inauguraran amb un acte institucional on es recordaran els meteoròlegs Inocencio Font Tullot (1914-2003) i Josep Ricart Giralt (1847-1930).

Hi haurà els clàssics tres blocs de ponències d'actualitat sobre la Meteorologia de la Mediterrània, Instruments, Diagnosi i Previsió, i el bloc dedicat a la Climatologia.

També es presentaran els treballs guanyadors dels Premis de Meteorologia Eduard Fontserè (edicions 2013 i 2015), i es lliuraran els guardons als guanyadors dels premis d’aquest any.

Hi prendran part especialistes del Instituto Dom Luiz da Universidade de Lisboa (UL), de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), de la Universitat de Barcelona (UB), de la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC), de l’àrea de Recerca Aplicada i Modelització del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), de l’Àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants de la Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterràni (CEAM), de l'Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) i del Institute of Atmospheric Sciences and Climate of the National Research Council of Italy (ISAC-CNR).

Totes les ponències presentades es publicaran en el llibre de les Jornades, com també els resums dels pòsters exposats.

Les Jornades tenen el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de l'Agencia Estatal de Meteorologia, de la Diputació de Barcelona i de CosmoCaixa Barcelona.

Formulari d'inscripció

PROGRAMA DE LES JORNADES

Divendres, dia 27 de novembre, vespre:

ACTE INSTITUCIONAL

(Sala d'Actes de l'Escola del Treball de la Diputació de Barcelona. Escola Industrial. Carrer del Comte d'Urgell 187. Barcelona. Entrada lliure.)

19.00 Presentació de l'acte institucional. Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i Associació Catalana de Meteorologia.

19.10 Josep Ricart Giralt (1847-1930), promotor científic, pioner de la meteorologia. Antoni Roca. UPC

19.30 Inocencio Font Tullot (1914-2003). Josep Batlló. ICGC / ACAM.

19.50 Cloenda. Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i Associació Catalana de Meteorologia.

Dissabte, dia 28 de novembre, al matí:

METEOROLOGIA DE LA MEDITERRÀNIA

 (CosmoCaixa, Sala Àgora. Issaac Newton, 26. Barcelona. Entrada per inscripció).

08.45 Recollida de documentació i credencials.

09.15 Presentació de les Jornades. Director del Servei Meteorològic de Catalunya.

09.30 Primera ponència: Anàlisi sinòptica de les nevades intenses a Girona durant el període 1890-2014. Gerard Taulé. UB. (PEF_e 2015)

10.15 Segona ponència: La Garrotxa: Característiques climàtiques i geogràfiques. Jordi Zapata i Coll. Museu dels Volcans d’Olot.

10.45 Torn obert de preguntes.

11.00 Descans. Cafè. Refrigeri. Es podran contemplar i comentar els pòsters seleccionats.

12.00 Tercera ponència: Temperatura del mar i pluges torrencials a la Comunitat Valenciana, àrees de recàrrega. Francesc Pastor Guzmán. CEAM. (PEF_i 2015)

12.45 Quarta ponència: El paper de núvols i aerosols en la radiació solar ultraviolada. Yolanda Sola. UB

13.30 Torn obert de preguntes.

13.45 Final de bloc i dinar.

Dissabte, dia 28 de novembre, a la tarda:

INSTRUMENTS, DIAGNOSI I PREVISIÓ

(CosmoCaixa, Sala Àgora. Issaac Newton, 26. Barcelona. Entrada per inscripció).

16.00 Cinquena ponència: Viamet: Sistema de predicció de vialitat hivernal d'alta resolució en orografia complexa del Servei Meteorològic de Catalunya. Roger Veciana i Rovira, SMC.

16.45 Sisena ponència: Predicció numèrica per conjunts a l'AEMET: Introducció i estat actual de la qüestió. Alfons Callado, AEMET.

17.30 Torn obert de preguntes.

17.45 Descans. Cafè. Es podran contemplar i comentar els pòsters seleccionats.

18.30 Setena ponència: Idealized simulations of conditionally unstable flows over a mountain ridge. Mario Marcello Miglietta. ISAC-CNR.

19:15 Vuitena ponència: The evolution of major drought events in the Mediterranean. Ricardo Trigo. UL. (PEF_i 2013)

20.00 Torn obert de preguntes.

20.30 Final.

Diumenge, dia 29 de novembre, mati: CLIMATOLOGIA

(CosmoCaixa, Sala Àgora. Issaac Newton, 26. Barcelona. Entrada per inscripció).

09.30 Novena ponència: Tendencias climáticas en Vigo: ¿Paradigma del calentamiento global?. Damián Caballero Fernández. USC. (PEF_e 2015)

10.15 Desena ponència: Análisis de los Patrones de Secuencias Principales de episodios de exceso de mortalidad debido al calor en el Área Metropolitana de Barcelona. Juan Carlos Peña Rabadán. SMC, Grup de Recerca PaleoRisk, UB. (PEF_i 2015)

11.00 Torn obert de preguntes.

11.15 Descans. Cafè. Refrigeri. Es podran contemplar i comentar els pòsters seleccionats.

12.00 Onzena ponència: Els fiblons històrics. Miquel Gayà i Porcel. ACAM.

12.45 Dotzena ponència: Results on Tropical-like cyclones in the Mediterranean Sea. Mario Marcello Miglietta. ISAC-CNR.

13.30 Torn obert de preguntes.

13.45 Lliurament dels Premis Eduard Fontserè i cloenda de les Jornades.

PRESENTACIÓ DE PÒSTERS: Els assistents inscrits a les Jornades Eduard Fontserè podran fer presentacions de format pòster. Qui vulgui presentar-ne cap ha d'enviar-ne un resum a l'adreça: posters.jef@acam.cat abans del dia 5 de novembre. L’acceptació li serà notificada abans del dia 12 de novembre. Els resums acceptats es publicaran al llibre de les Jornades. (Veure les normes en www.acam.cat)

FULL D’INSCRIPCIÓ: Inscripció 2 x 1. Els inscrits, a més de rebre una còpia del llibre i la documentació de les jornades, podran assistir a les Jornades amb un convidat degudament pre-inscrit. Tots dos rebran un certificat d'assistència, si prenen part en més del 70% dels actes programats.

Formulari d'inscripció

Nota: En totes les modalitats d’inscripció cal tornar per fax o per correu (electrònic o postal) abans del inici de les Jornades, aquesta butlleta i el justificant d’ingrés de la quantitat assignada, segons l’opció escollida.

Informació general

Acte institucional

Sala d'Actes de l'Escola del Treball de la Diputació de Barcelona.

Escola Industrial. Carrer del Comte d’Urgell 187, Barcelona.

 

Seu de les Jornades

CosmoCaixa Barcelona.Sala Àgora.

c/Isaac Newton 26.

08022 Barcelona.

Secretaria de les Jornades

Associació Catalana de Meteorologia

Pere Giró 9

08720 Vilafranca del Penedès

http://www.acam.cat

Tel/Fax: 93-890 57 41 email:acam@acam.cat

(Informació: dies feiners de 10.00 a  14.00h).

Reconeixement Acadèmic

Aquesta activitat serà reconeguda com 1 crèdit pels estudiants del grau de Ciències Ambientals, grau de Física, grau de Geografia, grau d'Antropologia Social i Cultural, grau d'Arqueologia, grau d'Història i grau d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona. 
       Més informació a:   Consulteu condicions.

Drets

Els inscrits rebran un exemplar de la publicació de les ponències presentades i de la documentació. Aquests i els convidats podran participar en les sessions de CosmoCaixa i en els refrigeris.

ORGANITZACIÓ

Associació Catalana de Meteorologia,

 

COL.LABORACIÓ

Àrea deTerritori i Sostenibilitat de la Diputació deBarcelona

CosmoCaixadeBarcelona

Agencia Estatal de Meteorologia

Servei Meteorològic de Catalunya de la Generalitat de Catalunya

Universitat de Barcelona

Adjunt Size
TRIPTIC 15.pdf2.24 MB 2.24 MB