Guanyadors del Premi Internacional de Meteorologia Eduard Fontserè 2021

Acta del Jurat del Premi Internacional Eduard Fontserè 2021

El Jurat del Premi Internacional de Meteorologia Eduard Fontserè 2021, format pel Dr. Roberto Serrano (UAM), Dra. Marta Alarcón (UPC) i Dr. Josep Ramon Miró (SMC), un cop analitzats i valorats els 16 articles candidats a aquest guardó, han decidit atorgar per unanimitat aquest premi a l’article Assessing internal changes in the future structure of dry–hot compound events: the case of the Pyrenees, de Marc Lemus-Canovas i Joan Albert Lopez-Bustins, publicat a la revista Natural Hazards and Earth System Sciences (https://doi.org/10.5194/nhess-21-1721-2021).

El jurat ha considerat que es tracta d’un treball amb un alt grau d’originalitat, essent el primer d’aquest tipus centrat als Pirineus, i pioner en la resta de sistemes muntanyosos de la península Ibèrica. Els resultats obtinguts són totalment novedosos, i obren la porta a l’estudi dels riscos naturals a la zona dels Pirineus. L’estudi combina les observacions i les simulacions numèriques amb rigor, obtenint-ne uns resultats de qualitat.

El tribunal destaca també la qualitat del text, que reflecteix perfectament els aspectes desenvolupats en la investigació, utilitzant expressions clares i una estructura seqüencial. Les figures són molt il·lustratives i estan molt ben explicades, algunes d’elles poc freqüents i originals, que ajuden en molt a comprendre el missatge que els autors pretenen transmetre.

El jurat també valora molt positivament la dificultat de la publicació, en tractar-se d’una revista del primer quartil amb un elevat factor d’impacte (IF 4.345).

El treball planteja l’impacte de períodes llargs de sequera i temperatures extremes càlides i la seva influència en la inducció de riscos ambientals com incendis forestals, pèrdues de rendiment de cultius o altres problemes a la serralada dels Pirineus, donat que les conseqüències podrien ser molt més greus que si aquests esdeveniments es produïssin per separat en el temps. El mètode emprat és extrapolable a d’altres serralades, el que permet establir un mètode d’anàlisi similar per a serralades vulnerables davant del canvi climàtic.

La recerca aborda els canvis recents i futurs en la durada, la magnitud i la magnitud extrema dels esdeveniments compostos secs-calents als Pirineus. L'anàlisi se centra en els canvis en els períodes secs extremadament llargs i les temperatures extremadament altes que es produeixen durant aquests períodes secs per estimar si l'estructura interna de l'esdeveniment compost va experimentar un canvi en el període observat (1981-2015) i si canviarà en el futur (2006-2100) en escenaris d'emissió intermedi.

Els autors han quantificat els canvis en les tendències temporals d'aquests esdeveniments, així com els canvis en les funcions de densitat de probabilitat per a les principals regions pirinenques. Els resultats mostren que fins ara el risc de l'esdeveniment compost només ha augmentat la magnitud (inclosa la magnitud extrema) durant les últimes dècades. Els autors també fan una projecció futura, determinant que l'augment del risc s'associa a un augment tant de la magnitud com de la durada (sequeres extremadament llargues) a tota la serralada dels Pirineus durant la primavera sota l’escenari RCP8.5, i a la part més septentrional d’aquesta serralada durant l'estiu, en aquest mateix escenari.

Barcelona, 18 de novembre del 2021

Lliurament del Premi Internacional de Meteorologia Eduard Fontserè 2021