Assemblea Anual Ordinària 2022

Convocatòria de l’Assemblea Anual Ordinària de socis de l’Associació Catalana de Meteorologia (ACAM) de 2022, que tindrà lloc
el dissabte 9 de juliol de 2022, al Centre Cultural de cal Marquès, c/ Catalunya 11, Camprodon - Girona.

A les 16:30h primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria.

L’ordre del dia serà el següent:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Lectura i aprovació de la memòria d’activitats any 2021.
  3. Lectura i aprovació del balanç de l’exercici 2021.
  4. Renovació dels càrrecs de la Junta de l’ACAM.
  5. Lectura i aprovació de la previsió d’activitats pel 2022.
  6. Lectura i aprovació del pressupost de l’any 2022.
  7. Organització XXVIII Jornades Meteorologia i situació actual de la revista Tethys i MetMed.
  8. Precs i preguntes.

Aprofitem l’avinentesa per dir-vos que:

  • El cobrament de la quota anual de soci es portarà a terme dins la segona quinzena del mes de juny de 2022, al compte que ens vau facilitar i autoritzar.
  • Recordeu que per seguir els temes de l’Associació podeu estar informats a traves de la pàgina web de l’entitat (http://www.acam.cat), de Facebook, Instagram i Twitter.

Esperem retrobar-nos a l’assemblea i poder comptar amb la vostra presència i suport.