Crida de pòsters per a les XXIX Jornades Eduard Fontserè

Els assistents inscrits a les Jornades Eduard Fontserè (JEF) podran fer presentacions en format pòster. Qui vulgui presentar-ne ha d’enviar un resum a l’adreça: posters.jef@acam.cat fins el dia 10 de novembre de 2023 (inclòs). L'acceptació li serà notificada a partir del 12 de novembre. El pòster es presentarà el dissabte 25 de novembre de 2023, en el marc de les JEF.

El treball ha de versar sobre desenvolupaments recents (projectes de recerca, casos d'estudi o aplicacions pràctiques en empreses) en l'àmbit de la meteorologia, de la climatologia i de les ciències de l'atmosfera.

Els resums acceptats es publicaran al llibre de les Jornades.

La presentació dels pòsters es difondrà a les Xarxes Socials de l'ACAM, amb una fotografia de l'autor i una menció des del compte de l'ACAM.

El format del resum es pot consultar al document adjunt:

Els resums i els pòsters es poden presentar en català, castellà o anglès.

El pòster ha de tenir un format A0, vertical (841x1189), per exposar-lo presencialment. També s'ha d'enviar en format PDF.