Objectius de l'ACAM

L'objectiu principal de l'ACAM és donar suport i promoure activitats de divulgació i aprofundiment en la meteorologia i climatologia, amb especial interès per Catalunya, l'àmbit dels Països Catalans i, en general, la Mediterrània.

Les activitats organitzades per l'ACAM són obertes a tothom i a la col·laboració de totes les institucions però sempre mantenint la màxima independència. En aquestes activitats s'intenta fer participar tots els estaments científics, privats i públics relacionats amb la meteorologia a Catalunya.

Inscripcions a l'ACAM

Fent-vos socis de l'ACAM rebreu gratuïtament una còpia impresa de la revista electrònica Tethys. També podreu aconseguir els llibres amb les ponències de les Jornades Eduard Fontserè. A més obtindreu importants descomptes en les properes activitats que realitzi l'ACAM, en l'organització de les quals podreu participar activament.

Existeix una quota anual pels socis, en l'actualitat 15 euros, destinada a cobrir petites despeses d'organització.

L'actual Junta està formada per:

President: Jordi Mazón

Vice-president: David Pino

Secretària: Mireia Udina

Tresorera: Montse Bonillo

Vocals: Joan Arús, Toni Barrera-Escoda, Josep Batlló, Josep Calbó, Judit Castellà, María Antonia Jiménez, Jordi Mercader, Marc Prohom i Roberto Serrano.

El Consell assessor, equip de suport i assessorament, està integrat per: Joan Bech, Maria del Carme Llasat, Antoni M. Mestres, Vicent Caselles, Roger Lloret, Rafael Muñoz i Enric Pera.

Per fer-vos socis només cal que ompliu i signeu la butlleta d'inscripció adjunta i l'envieu a la següent adreça:

ACAM

C/ Pere Giró, 9

08720 Vilafranca del Penedès.

Tel. 93 890 57 41 (de 9 a 13 hores)

acam@acam.cat

Attachment Size
butlleta_acam.pdf31.77 KB 31.77 KB