Publicacions que ha portat a terme l'ACAM


I Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (1995)

ISSN : 1130-4758

DL: B.27277 - 1977

Butlletí de la Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia.

Filials de l’Institut d’Estudis Catalans

Segona època : Volum XV, Núm. 1 (p.1-160)

Dedicat al Dr. Eduard Fontserè i Riba en motiu del 125è aniversari de seu naixement i 25è de la seva mort

Conté un discurs que el doctor Fontserè va llegir el març de 1935 sobre “El Cel de Catalunya”.

Segueixen 5 escrits institucionals en record de l’obra i la figura del doctor Fontserè en el 125è aniversari

del naixement i 25è de la mort.

La part principal del llibre són les 13 ponències distribuïdes en tres blocs:

I.- METEOROLOGÍA MEDITERRÀNIA:

1.- “De Fontserè fins a l’actualitat” per V. Sureda. Diputació de Barcelona

2.- “Observacions PYREX : Varietats de Tramuntana i Mestral a Catalunya” per L.Vázquez, Centre

Meteorològic de Catalunya-INM

3.- “ El mareògraf de l’Estartit i les seixes” per J. Pascual, Col•laborador de l’INM

4.- “Gotes d’aire fred al Mediterrani” per M. C. Llasat, Universitat de Barcelona

5.- “Peculiaritats meteorològiques de la Mediterrània” per A. Jansà, Centre Meteorològic de les Illes

Balears-INM

II.- LES PREDICCIONS METEOROLÒGIQUES:

6.- “HIRLAM i CEP : Els models de predicció de l’INM i Europeu a termini mitjà” per E. Rodríguez

Camino, J.A. García-Moya Zapata Servicio de Predicción Numérica de l’INM.

7.- “ Noves eines de diagnòstic i predicció : Radar meteorològic i xarxa de detecció de descàrregues

elèctriques” per E. Terradellas, Centre Meteorològic de Catalunya - INM.

8.- “MASS : Model de predicció de mesoscala de l’UB” per B. Codina, Universitat de Barcelona.

9.- “Model de predicció d’Offenbach” per Manfred Kurz, Director del Departament de Predicció

meteorològica.

III.- EL CLIMA A CATALUNYA: PASSAT, PRESENT I FUTUR:

10.- “La dinàmica climàtica a Catalunya durant els darrers segles” per M. Barriendos,

Universitat de Barcelona.

11.- “La pluviometria de Catalunya” per J. Martín Vide. Universitat de Barcelona.

12.- “L’ozó i el clima” per J. Lorente, Universitat de Barcelona.

13.- “Models climàtics i els seus resultats. Aplicació a la Mediterrània” per A. Linés,

Associació Meteorològica Espanyola.

TAULA.

 

 

II Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (1996)

DL - B:47716-1996

Publicació de l’ACAM (119 pàg.)

Dedicat al tema monogràfic de Meteorologia Aeronàutica

BREU RESSENYA HISTÒRICA:

Conté una breu ressenya històrica sobre Fontserè i els inicis de l’aviació. També hi trobareu la

reproducció (amb l’autorització de l’IEC) dels escrits de Fontserè, sobre:

1.- Mecanismes de la Tramuntana Empordanesa.

2.- La Tramuntana en Altitud.

3.- Núvol de Tramuntana.

4.- El Mestral en Altitud i Distribució dels Vents Superiors durant la Marinada.

La part principal del llibre són les 9 ponències distribuïdes en dos blocs:

PONÈNCIES TEÓRIQUES:

1.- “Meteorologia subsinòptica. Situacions adverses: Problemes i solucions” per A.Linés. Subdirector

adjunt d’operacions d’Iberia entre 1971 i 1987

2.- “Suports Meteorològics a l’aviació lleugera” per J. Ll. Camacho. Cap de la Secció de

Teledetecció Terrestre de l’INM.

3.- “Aviació Comercial : Enlairaments i aterratges”. Per R. Cubero. Excap del Servei Aeronàutic i

Maritim de l’INM i comandant de línies aèries d’Iberia durant 30 anys.

PONÈNCIES PRÀCTIQUES:

4.- AVIONETA. “Fronts i Tempestes” per Mercè Martí. Primera europea a guanyar la Volta al Món

amb avioneta, categoria Turbo-Charge i absoluta l’any 94.

5.- ULTRALLEUGERS.“Turbulència de nivells baixos” per Joan Vidal. Instructor

d’Ultralleuger amb més de 1200 hores de vol.

6.- GLOBUS. “Aerostació: Meteorològia pràctica aplicada” per J.M. Lladó. Enginyer aeronàutic i

instructor de vol. Dues vegades campió d’Espanya de globus.

7.- ALA DE PENDENT. “ Orografia i Vents Locals” per Mario Arqué. Campió d’Espanya d’ala delta

1985. Editor de llibres sobre vol lliure.

8.- ALA DELTA. “ Les Tèrmiques, mai una casualitat” per F. Viñas. 6 cops campió d’Espanya d’ala

delta.

9.- VOL A VELA. “El Vol en Ona” per M. Soler. 8 vegades campió d’Espanya de vol a vela de la classe

estàndard. 3.000 hores de vol a vela.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM

 

III Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (1997)

ISBN : 84-605-6949-7

Publicació de l’ACAM (198 pàg.)

Dedicat a la vida i obra de tres eminents meteoròlegs catalans: Dr. Ramon Jardí i Borràs, Rafael Patxot i

Jubert i el pare. Frederic Faura S.J. i conté un recordatori - homenatge als tres insignes personatges, la

part principal del llibre però, son 12 ponències distribuïdes en tres blocs.

PRÒLEG.

AGRAIMENT GENERAL:

75 anys del “Jardí”: un pluviògraf de difusió internacional.

Text d’en Jardí: “Un pluviògraf d’intensitats.

Patxot mecenes i meteoròleg.

Text d’en Patxot: Fragments de “Meteorologia Catalana. Observacions de Sant Feliu de Guíxols”

ACTE INSTITUCIONAL:

1.- Records del Dr. Ramon Jardí i Borràs ( 1881-1972 ). Per M. Puigcerver. Universitat de Barcelona

2.- El meteoròleg Rafael Patxot i Jubert. Per J. Maluquer.

3.- El P. Frederic Faura, S.J. Meteoròleg a Filipines. Per J.O. Cardús.

PONÈNCIES:

INTRODUCCIÓ MEDITERRANIA:

1.- El país del vent. Per Josep Pareta. Col•laborador del Centre Meteorològic de Catalunya.

2.- La capa fronterera mediterrània. Tipus de marinades. Per Maria Rosa Soler. Universitat de

Barcelona.

3.- Meteorologia : Del determinisme al caos. Per Miquel Ballester. Catedràtic/Emèrit de Física de l’Aire.

4.- Tornados a la Mediterrània.Per Miquel Gayà. Instituto Nacional de Meteorología. C.M.T. Illes

Balears.

5.- Tempestes Severes. Per Charles A. Doswell III. NOAA. U.S.A.

6.- Traducció al català per J. Bech.

INTRODUCCIÓ PREDICCIÓ:

7.- Xarxes meteorològiques : XMET i XVPCA. Per Oriol Puig. Sotsdirector general de Qualitat de

l’Aire i Meteorología.Dep. de Medi Ambient. G.de C.

8.- Les noves generacions de satel·lits meteorològics europeus: MSG'S I METOP'S. Per E. Oriol. Cap de

les noves missions meteorològiques de l’ESA

9.- Interpretació d’imatges del vapor d’aigua. Per Francisco Martín. Servei de Tècniques d’Anàlisis y

Predicció de (STAP-INM)

10.- L’aiguat de Biescas. per Ricardo Riosalido. Cap del Servei de (STAP-INM)

11.- Predicció d’aiguats sobtats: tècniques i limitacions. Per Charles A. Doswell III. NOAA, National

Severe Storms Laboratori. USA.

12.- Traducció al català per J. Bech.

INTRODUCIÓ CLIMATOLOGIA:

13.- Les series baromètriques més llargues a Europa : el cas de Barcelona. Per Javier Martín Vide

Universitat de Barcelona

14.- El programa Nacional d’I+D sobre el Clima. Per Sergio Alonso

Departament de Física. Universitat de les Illes Balears.

PRESENTACIÓ ACAM.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM

 

IV Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (1998)

ISBN : 84-930328-0-8

Publicació de l’ACAM (106 pàg.)

Dedicada a la meteorologia Nàutica, amb un recordatori de la tasca desenvolupada per Fontserè en aquest

camp.

PRÒLEG.

HOMENATGE:

1.- Breu ressenya històrica a tres meteoròlegs, que han deixat petjada des de les seves respectives

especialitzacions com: Lluís Miquel Albentosa en climatologia, Gabriel Campo meteorologia pràctica i

Antoni Castejón en comunicació.

2.- Fontserè i la Nàutica.

3.- Les Campanyes Oceanogràfiques del “Xauen”.

PONÈNCIES:

INTRODUCCIÓ A LES PONÈNCIES TEÒRIQUES:

1.- La meteorologia als ports. La catàstrofe del Ferrol. Per Ricard Marí Sagarra, Capità de la Marina

Mercant

2.- Recolzament meteorològic a l’alta competició de vela lleugera. Per Manuel Palomares Calderón,

Instituto Nacional de Meteorologia.

3.- Conceptes generals i caracterització de la meteorologia marítima mediterrània.

Per Agustí Jansà. Instituto Nacional de Meteorologia (CMTB)

4.- Prediccions marítimes en el mediterrani occidental: situacions adverses, efectes locals.

Per Jean Paul Billerot. Météo France.

5.- Alguns aspectes de la interacció entre l’atmosfera i l’oceà: Importància per a la predictibilitat

atmosfèrica. Per Ileana Bladé. Professora Visitant. Laboratori d'Enginyeria Marítima, UPC

INTRODUCCIÓ A LES PONÈNCIES PRÀCTIQUES:

6.- Aventures i desventures de la navegació meteorològiques.

Per el capità José Mª Fernández-Cañete, Dr. en Ciències del Mar.

7.- Influència de la meteorologia en els deports a vela.

Per Jose Luís Doreste. Regatista Olímpic.

8.- La meteorologia en la pesca professional.

Per Pere Brull. Patró de pesca de Palamós

9.- Experiencies meteorològiques en navegació oceànica.

Per Albert Bargués. Navegant solitari.

PRESENTACIÓ ACAM.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM

 

V Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (1999)

DL:B-49061-1999

ISBN 84-930328-1-6

Publicació de l’ACAM (159 pàg.)

Conté un recordatori - homenatge a dos eminents meteoròlegs catalans: Josep Pons i el pare Manuel

Cazador. La part principal del llibre però, son 14 ponències

ACTE INSTITUCIONAL:

Fontserè i el Vocabulari Meteorològic

1.- "Contribució de l'SMC a l'actualització del vocabulari Meteorològic".

Anna Rius, SMC

2.- "La normalització de la terminologia meteorològica en català".

Jordi Bover, TERMCAT.

3.- "Notes sobre la informació meteorològica en català a la televisió".

Jem Cabanes.

PONÈNCIES:

INTRODUCCIÓ MEDITERRÀNIA:

1.- "Característiques dels fenòmens meteorològics d'Osona" Per Manel Dot. Observador de l’EM de la

Guixa (Osona)

2.- " Fenómenos locales en el mar de Alborán". Per José M. Sánchez-Laulhé. Cap de Secció de l’INM

(CMTAO)

3.- "Simulacions numèriques d'aiguats intensos". Per Climent Ramis. Universitat de les Illes Balears

4.- Situacions del nord sobre Catalunya: l'Estela Pirinenca".Per Eliseu Vilaclara. Responsable de

Predicció del SMC

5.- "Aiguats al Maresme". Per Ramon Pascual. Meteoròleg de l’INM (CMTC)

INTRODUCCIÓ OBSERVACIÓ, DIAGNOSI I PREDICCIÓ:

6.- "The Met Office’s Upgraded Lightning Location System". versió original anglesa. Per John Nash.

Met Office, Beauford Park, UK.

7.- "La xarxa de detecció de descàrregues elèctriques del Met. Office" versió traduïda al català per Jem

Cabanes.

8.- "Aplicaciones de los modelos numéricos meteorológicos a la predicción a corto y muy corto plazo".

José A. Garcia-Moya. Cap del Servei de Modelització Numèrica del Temps de l’INM

9.- "Ensemble Forecasting at NCP" versió original anglesa. Per Zoltan Toth. GSC del NCEP/EMC

10.- "Predicció per conjunts al NCEP" versió traduïda al català per Jem Cabanes.

11.- "Predicció probabilística a termini mitjà al ECMWF". Per Magdalena Balmaseda. ECMWF,

Shinfield Park. UK.

INTRODUCCIÓ PREDICCIONS ESTACIONALS:

12.- "La Predicció estacional al Centre Europeu" Per Magdalena Balmaseda. ECMWF,

Shinfield Park. UK.

13.- "La Predicció estacional al NCEP" versió original anglesa Per Zoltan Toth i alt. (NOAA, GSC at

EMC/NCEP)

14.- "La Predicció estacional al NCEP" versió traduïda al català per Jem Cabanes.

PRESENTACIÓ ACAM.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM

 

Reedició (1999) de “l’Assaig d’un Vocabulari Meteorològic Català” d’Eduard

Fontserè i Riba (1870-1970)

Dipòsit legal B-49062-1999, (81 pàg.)

En commemoració del 51 aniversari de la seva publicació.

1a part: vocabulari català.

2a part: correspondència entre els mots anglesos i francesos i els catalans

 

VI Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (2000)

DL:B-50493-2000

ISBN 84-930328-2-4

Publicació de l’ACAM (152 pàg.)

Conté un recordatori - homenatge a dos eminents meteoròlegs catalans, Antoni Martí i Franqués, en el

250è aniversari del seu naixement, i la de Llorenç Presas i Puig, en el 125è aniversari de la seva mort.

Però la part principal del llibre son 11 ponències dedicades ala aiguats del 10 de junt de 2000.

PRÒLEG.

RECORDATORI:

Es fa una mirada al passat meteorològic recordant les figures d’Antoni Martí i Franqués i Llorenç Presas i

Puig.

PONÈNCIES:

INTRODUCCIÓ:

1.- "La riuada a les conques internes de Catalunya" d'Enrique Velasco. Agència Catalana de l'Aigua

(ACA).

2.- "L'aiguat al torrent del Lluc del Vendrell" de Josep Soriano. Consell Comarcal del Baix Penedès.

3.- "Sistemes d'avisos de Fenòmens Meteorològics Adversos. L'Inuncat" de Jordi Sans. Centre

d'Emergències de la Generalitat (CECAT).

4.- "L’aiguat a Montserrat" del P. Ramon Oranias, monjo responsable de la secció de meteorologia del

Monestir de Montserrat.

5.- "Contribució del model meteorològic MASS a la determinació de les causes de l'aiguat" d'Eliseu

Vilaclara. Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

6.- "Anàlisi termodinàmica" de M. del Carme Llasat. Departament de Meteorologia, Universitat de

Barcelona (UB).

7.- "Interpretació d'imatges de satèl·lit" de Montserrat Aran. Instituto Nacional de Meteorologia (INM).

8,- "Descripció de l'episodi a partir de les imatges del radar meteorològic. Processament i interpretació per

l'aplicació hidrològica" de Daniel Sempere. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

9.- "Els aiguats catastròfics de primavera a Catalunya. Referents històrics de freqü.ncia, distribució i

impactes de Mariano Barriendos. Universitat de Barcelona (UB).

10.- "Context geomorfològic de l'aiguat" de M. Àngels Marquès. Departament de Geodinàmica i

Geofísica, Universitat de Barcelona (UB).

11.- "Comportament de la Rambla de Magarola i afluents durant l'aiguat del 10 de juny de 2000" de Fèlix

Francés. Departament d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient, Universitat Politècnica de València

(UPV).

PRESENTACIÓ ACAM.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM

 

EDICIÓ D’UN VIDEO D’UNS 30 MINUTS SOBRE ELS EFECTES DE L’AIGUA DEL 10 DE

JUNY DEL 2000 AIXÍ COM LA INTERVENCIÓ DE LA MAJOR PART DELS PONENTS

ACAM

Associació Catalana de Meteorologia

 

VII Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (2001)

DL:B-49558-2001

ISBN 84-930328-3-2 (195 pàg.)

PRÒLEG.

ACTE INSTITUCIONAL:

INTRODUCCIÓ:

1.- "Francesc Salvà i Campillo (1751-1828). En record a la seva figura i tarannà científic en el 250è

aniversari del seu naixement" per Mariano Barriendos. Departament d'Astronomia i Meteorologia.

Universitat de Barcelona.

2.- "Breu homenatge pòstum a Josep Mª Jansà i Guardiola" per Miquel Ballester i Cruelles. Meteoròleg i

catedràtic.

3.- "100 anys del naixement de Josep Maria Jansà. Reus, 1901 - Maó, 1994 " per Jaume Miró - Granada

Gelabert. Meteoròleg.

4.- "Josep Maria Jansà Guardiola, pare i mestre" per Agustí Jansà i Clar. Meteoròleg, director del Centre

Meteorològic Territorial a les Illes Balears.

PONÈNCIES:

METEOROLOGIA MEDITERRÀNIA:

INTRODUCCIÓ:

5.- "Meteorologia de la capa límit nocturna en condicions d'estabilitat sinòptica: fenòmens rellevants"

per Joan Cuxart. INM

6.- "La vigília del temps al País Valencià: inundacions i sequeres" per José Quereda Sala Universitat

Jaume I de Castelló

7.- "Els Jesuïtes i els Observatoris. 120 anys d'observacions meteorològiques a l'Observatori de l'Ebre"

per J. G. Solé i J.O. Cardús. Secció de Meteorologia, clima i activitat solar de l'Observatori de l'Ebre

8.- "Modeling a mesoscale Convective System Associated with a Potential Vorticity Streamer" per

Fernando Caracena, and oth. (NOAA, Forecast Systems Laboratory, Boulder, Colorado).

“Model de Sistema Convectiu Mesoescalar associat amb una veta de vorticitat potencial. Fernando

Caracena i alt. (NOAA, Forecast Systems Laboratory, Boulder, Colorado). versió traduïda al català

per Jem Cabanes.

9.- "El projecte MEDEX. Anàlisi de la situació de pluja torrencial a Catalunya i València del 21 al 24

d'octubre de 2000" per Climent Ramis. Departament de Física. UIB

INSTRUMENTS, DIAGNÒSTIC I PREVISIÓ:

INTRODUCCIÓ:

10.- "Model d'onatge a la mediterrània occidental" per Abdelmalik Sairouni. SMC

11.- "La predicció de la radiació solar uvb: acció cost 713" per Jeroni Lorente. Departament

d'Astronomia i Meteorologia UB.

12.- "Caracterización objetiva de la convección a partir de datos radar a nivel regional " per Francisco

Martín León. Servicio de Técnicas de Análisis y Predicción, STAP. INM

13.- "The Microbursts: A history of research and discussion of its physical properties". Per Fernando

Caracena. (NOAA, Forecast Systems Laboratory, Boulder, Colorado)

“L’Esclafit, propietats físiques. Història d’una investigació” Per Fernando Caracena. (NOAA,

Forecast Systems Laboratory, Boulder, Colorado), versió traduïda al català per Jem Cabanes.

ADVERSITAT METEOROLÒGICA A L’ALTA MUNTANYA: SITUACIÓ AL BALANDRAU DEL

30 DE DESEMBRE DEL 2000:

INTRODUCCIÓ:

14.- "Peculiaritats climàtiques del Pirineu oriental" per Joan Solà. Observador meteorològic de Sant Pau

de Seguries.

15.- "Anàlisi de la situació meteorològica del dia 30 de desembre de 2000 al Pirineu oriental" per

Ramon Pascual. CMT a Catalunya. INM.

16.- "El Torb, un vent que mata" per Josep M. Vilà. Aficionat a la muntanya i supervivent a un Torb.

17.- "La meteorologia com a part fonamental dels coneixements d’un alpinista" per Lluís Giner.

Director Tècnic de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada a Barcelona.

PRESENTACIÓ ACAM.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM

 

Reproducció d’articles de meteorologia mediterrània edició (2001) en homenatge

al Dr. Josep Maria Jansà i Guardiola (1901 - 1994)

En commemoració del centenari del naixement de l’autor, es reprodueixen en aquesta publicació 5

articles de temàtica netament mediterrània.

Introducció.- Per Josep Maria Jansà Clar, INM (CMT) a les Illes Balears

1.- Contribución al estudio de la Tramontana en Menorca. (1933)

2.- El règimen de brisas en la isla de Mallorca. (1946)

3.- Chubascos de primavera en Baleares. (1949)

4.- La masa de aire mediterránea. (1959)

5.- Meteorología del Mediterráneo occidental. (1966)

DL:B-49559-2001

ISBN 84-930328-4-0 ( 75 pàg.)

 

VIII Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (2002)

DL:B-48780-2002

ISBN 84-930328-5-9 (174 pàg.)

PRÒLEG.

RECORDATÒRI

Fontserè i la Muntanya, Un recull de les relacions de l’eminent meteoròleg i el Centre Excursionista de

Catalunya (elaborat per l’ACAM)

75è aniversari del primer comunicat meteorològic de Ràdio Barcelona (Josep Batlló, Dep. de Matemàtica

Aplicada I. UPC)

METEOROLOGIA D’ALTA MUNTANYA

INTRODUCCIÓ A LES PONÈNCIES TÈCNIQUES:

1.- “Una experiència en la meteorologia y nivologia de muntanya”, per Javier Ferraz, meteoròleg de

l’Estat. INM

2.- “El Butlletí Pirinenc del Servei Meteorològic de Catalunya”, per Meritxell Pagès i Secall del SMC

3.- “La predicció d’allaus al Pirineu de Catalunya, situacions de perill d’allaus l’Hivern 2001-2002”, per

C. García, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i J. Gavaldà. del Conselh Generau d’Aran

4.- “Expose pour la Journee ACAM de Meteo de Montagne” per Jean Jaques Thillet. Météo France

“Notes per a les Jornades de l’ACAM sobre meteorologia de muntanya”, versió traduïda al català

per Jem Cabanes

5.- “Problems of numerical weather prediction in mountainous areas”, per J.C. Quiby and F. Schubiger.

Federal Office of Meteorology and Climatology. Zurich, Switzerland.

“Problemes de previsió numèrica del temps de muntanya”, versió traduïda al català per Jem

Cabanes

INTRODUCCIÓ A LES PONÈNCIES PRÀCTIQUES:

6.- “Les muntanyes, les comunicacions digitals i Meteosort”, per Ramon Baylina, col·laborador de

l’INM i del SMC, a l’observatori Meteorològic de Sort.

7.- “Situacions meteorològiques de risc al Pirineu Oriental i funció dels refugis d’alta muntanya”, per

Lluís Tripiana, alpinista, monitor-guía d’alta muntanya i fundador del Club Excursionista Vallalta.

8.- “Climatologia al refugi de Certascan, 2.240 m”, per Alejandro Gamarra, guarda del refugi

Certascan

9,- “Observatoris de muntanya a Catalunya, Turó de l’Home, 1.712 m i La Molina, 1.750 m” per Joan

Pardo observador meteorològic.

10.- “La meteorologia, l’Eiger i altres consideracions, una aventura a l'Eiger, un cim de l'Oberland

bernès, el lloc més tempestuós del continent Europeu”, per Joan Cassola, alpinista

PRESENTACIÓ ACAM.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM

 

IX Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (2003)

DL:B-50096-2003

ISBN 84-930328-6-7 (183 pàg.)

PRÒLEG.

ACTE INSTITUCIONAL

“Semblança biogràfica d’en Joaquim Febrer i Carbó” de Josep M. Codina.

“Hermenegildo Gorría Royan, 160 anys” de Vicenç Sureda.

“Las investigaciones sobre los huracanes, realizadas por Benet Viñes en el último tercio del siglo XIX.

Las teorías de Viñes y su verificación práctica” d’Antonio de Jesús Fernández García.

“Benet Viñes i els ciclonistes catalans. Influència de la seva obra” de Josep Batlló.

METEOROLOGIA DE LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL

INTRODUCCIÓ A LES PONÈNCIES TÈCNIQUES:

1.- “Aplicació del radiosondatge a la predicció operativa”, per Montserrat Aran, Nicolau Pineda, Jordi

Moré i Abdel Sairouni (SMC)

2.- “Trenta anys d’observacions meteorològiques a l’Estartit. Anàlisi de les observacions marítimes,

tendència d’algunes variables”, per Josep Pascual Massaguer. Observador de l’estació núm. 385J de

l’INM, situada a l’Estartit (Baix Empordà).

3.- “Los ciclones tropicales y su predicción. Vigencia de las leyes del Padre Benet Viñes”, per Antonio

de Jesús Fernàndez García del Centro Meteorológico Provincial de Cienfuegos (IMRC).

4.- “Miniciclons a la Mediterrània” per Agustí Jansà (INM –CMTIB).

INSTRUMENTS, DIAGNOSI I PREVISIÓ

INTRODUCCIÓ A LES PONÈNCIES PRÀCTIQUES:

5.- “Les orages violents en France durant l’été 2003. Observation des orages caniculaires de l’été 2003

en France centrale et méridionale”, per Alex Hermant Directeur del Musée de la Foudre (Marcenat-

France).

“Tempestes violentes de l’estiu del 2003 a França. Observació de les tempestes caniculars de

l’estiu del 2003 a la França central i meridional”, versió traduïda al català per Jem Cabanes.

6.- “La xarxa de detecció de descàrregues elèctriques del SMC: Descripció i aplicacions”, per Nicolau

Pineda, Roger Veciana, Eliseu Vilaclara i Joan Bech (SMC).

7.- “Observaciones automáticas desde aviones: Programa E-AMDAR”, per Manuel Lambás Señas

(INM) .

8,- “El paper de l’ESA en el camp de la meteorologia satel.litària” per la Dra. Evangelina Oriol i

Pibernat de la ESA – ESRIN de Frascati (RM) Itàlia.

CLIMATOLOGIA

INTRODUCCIÓ A LES PONÈNCIES DEL CLIMA

9.- “Posible modificación del régimen pluviométrico en la zona mediterránea a causa del cambio

climático”, per Romualdo Romero (UIB) de Palma de Mallorca.

“Possible modificació del règim pluviomètric a la zona mediterrània per causa del canvi

climàtic”, versió traduïda al català per Jem Cabanes.

10.- “Rasgos climatológicos de los huracanes del Atlántico Norte. Particularidades de la actividad

ciclónica tropical en Cuba””, per Antonio de Jesús Fernàndez García del Centro Meteorológico

Provincial de Cienfuegos (IMRC).

11,- “Sobre las señales del cambio climático antrópico”, per Javier Martín Vide (UB).

PRESENTACIÓ ACAM.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM

 

X Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (2004)

DL:B-49.457-2004

ISBN 84-930328-8-3 (156 pàg.)

PRÒLEG.

FONTSERÈ I ELS OBSERVATORIS METEOROLÒGICS

Les estacions meteorològiques de muntanya fundades per la Generalitat amb motiu de l’any polar 1932-

1933. Memòries de la Societat catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques, vol. I, núm.

5:277-307, 3 fig., 8 làm.,

INTRODUCCIÓ:

BLOC OBSERVATÒRIS DE CATALUNYA

1.- “Observacions meteorològiques a l’Observatori de l’Ebre”. J. Germán Solé, cap de la Secció de

Meteorologia, Clima i Activitat Solar de l’Observatori de l’Ebre

2.- “L’Observatori Fabra, prop d’un segle observant el clima de Barcelona”. Antonio Gázquez i Marc J.

Prohom. Secció Meteorològica i Sísmica de l’Observatori Fabra

INTRODUCCIÓ:

BLOC OBSERVATORIS ESPANYOLS

3.- “El observatorio atmosférico de Izaña (Tenerife). Un enclave excepcional para el estudio y

conocimiento de la atmósfera.” .Fernando de Ory Ajamil, Emilio Cuevas Agulló. Observatorio

Atmosférico de Izaña. Instituto Nacional de Meteorologia.

4.- “La estación 89064 en la isla Livinsgton (Antàrtida)”. Juan M. Cisneros.

INTRODUCCIÓ:

BLOC OBSERVATORIS DE LA RESTA DEL MÓN

5.- “From de poles to the top of an active volcano: The National Oceanic and Atmosfheric Administration

(NOAA) Baseline Atmospheric Observatories”. Russ C. Schnell and David J. Hofmann. Climate

Monitoring and Diagnostics Laboratory. Boulder, Colorado, USA. “Des dels pols al cim d’un volcà

actiu: Els observatoris de referència de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)”.

versió traduïda al català per Jem Cabanes (separada adjunta al llibre)

6.- “El clima costero del Desierto de Atacama.”. Flavia Velásquez F. Geógrafo. Secretaría Regional

Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Tarapacá y Universidad Bolivariana, Sede Iquique. Xile.

PRESENTACIÓ ACAM.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM

 

XI Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (2005)

DL:B-50677-2005

ISBN 84-934207-0-0 (246 pàg.)

PRÒLEG

“Fontserè i els núvols”

“L’estudi dels núvols a Catalunya fins a la guerra civil de Josep Batlló”

Reproducció de:

“Atlas Elemental de Núvols publicat a utilitat dels observadors de la Xarxa Meteorològica Catalana”

“Prefaci de l’Atlas Internacional dels Núvols i dels Estats del Cel i la definició dels hidrometeors”

ACTE INSTITUCIONAL

“75è aniversari de la mort de Josep M. Algué” de Josep Batlló

“75è aniversari de l’Atlas de núvols” de Sergi Paricio

“Record i exemple de Rafael Patxot i Jubert”de Joaquim Maluquer

PONENCIES

METEOROLOGIA DE LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL

INTRODUCCIÓ: Meteorologia de la Mediterrània Occidental

1.- “El microclima del Garraf” de Josep Miró, observador meteorològic

2.- “Precipitacions intenses al País Valencià: certeses i incerteses”, de Rafael Armengot, Dr. en

Geografia. Analista predictor GPV de València (INM)

3.- “Els fiblons de Barcelona del 7-8 de setembre del 2005: Situació meteorològica i estudi de camp” de

Miquel Gayà,

4.- “Tornados i mànegues del 7 i 8 de setembre a Barcelona a mes enllà de l’anècdota ?”. de Manel

Massaguè Conde, observador meteorològic.

5.- “ L’assegurança i els tornados, de l’assegurança al tornado” de Salvador Castàn Bañeras, Agència

Pericial.

INSTRUMENTS,

INTRODUCCIÓ: Instruments diagnosi i previsió

6.- “Verificació de prediccions al SMC” de Jordi Moré, Jordi Toda, Abdelmalik Sairouni, Josep Ramon

Miró, Montse Aran i Jordi Cunillera, (SMC).

7.- “Use of satellite observations in the NOAA/JCSDA data assimilation system” de Lídia Cucurull

Molina. COSMIC project NOOA/JCSDA/NCEP & UCAR & NSF. Traducció al català de Jem Cabanes

8,- “Observant els núvols des de terra: mètodes i aplicacions” de Josep Calbó Angrill. Departament de

Física, Universitat de Girona.

CLIMATOLOGIA

INTRODUCCIÓ: Ponències del Clima

9.- “Variacions i tendències de la temperatura i la precipitació a Catalunya durant el període

instrumental” d’Òscar Saladié, Manola Brunet, Enric Aguilar, Javier Sigró i Diego López, Grup de

Recerca del Canvi Climàtic, Unitat de Geografia, Universitat Rovira i Virgili.

10.- “Sequeres mai no vistes o sequeres no recordades ? Perspectiva històrica d’un risc climàtic propi de

la Mediterrània”, de Mariano Barriendos. Departament d’Història Moderna (UB).

11,- “Canvi climàtic a Catalunya” de Josep Enric Llebot. Departament de Física, (UAB).

12,- “Transboundary air pollution and how EMEP contributes to its control” (Contaminació

transfronterera:el programa europeu EMEP) de Leonor Tarrasón, EMEP/MSC-W, Norwegian

Meteorological Institute. (Ponència arribada ja editat el llibre, i adjunta com a separada en v.o. anglès).

PRESENTACIÓ ACAM.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM

 

XII Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (2006)

DL:B-50.525-2006

ISBN 84-934207-1-9 (144 pàg.)

PRÒLEG

INTRODUCCIÓ

Reproducció de la publicació de l’ Institut d’Estudis Catalans:

“D’on venim i on anem en l’estudi de l’atmosfera, discurs llegit en la X Festa Anual de l’ Institut per

Eduard Fontserè Membre de la Secció de Ciències Barcelona MCMXXXVIII”

BLOC MODIFICACIÓ ARTIFICIAL DEL TEMPS

INTRODUCCIÓ:

1.- “La modificació artificial del temps: voluntària o involuntària ?”. Jeroni Lorente Castelló,

Departament d’Astronomia i Meteorologia, Universitat de Barcelona.

2.- “Problemática de la modificación artificial de las precipitaciones”. José Ramón de Grado Sanz.

Director del Centro Meteorológico territorial de Castilla y León. Instituto Nacional de Meteorologia

(INM).

3.- “Procés de fabricació de neu” Mauro Peresson. YORK Neige (A Johnson Controls Company).

4.- “El Proyecto de la lucha antigranizo de la ACV Terres de Ponent: Fundamentos científicos y

evaluación basada en evidencias físicas”, José Luis Sánchez y Laura López, Laboratorio de Física de

l’Atmósfera. IMA. Univ. de León y Maite Torá, ADV Terres de Ponent.

5.- “New insights to cloud seeding for enhancing precipitation and for hail suppression” Daniel

Rosenfeld, The Hebrew University of Jerusalem, Israel. “Noves perspectives en la sembra de núvols per a

millorar la precipitació i eliminar la pedra” Daniel Rosenfeld, Universitat hebrea de Jerusalem, Israel

(Traducció al català de Jem Cabanes)

BLOC DE LA LLUITA CONTRA LA CALAMARSA

INTRODUCCIÓ: Lluita contra la calamarsa

6.- “Vigilància intensiva d’episodis de calamarsa a les Terres de Ponent” Jordi Cunillera i Grañó, Físic,

Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

7.- “El projecte de la lluita preventiva contra la pedra a Lleida” Maite Torà i Solsona, Directora Tècnica

de l’ADV Terres de Ponent.

8.- “Possible modificació climàtica al municipi de Vilanova de Meià per la dispersió Aèria de iodur de

plata” Joaquim Oromí Durich, Doctor en medicina (UB), Professor titular de medicina preventiva i salut

pública de la UB.

9.- “Avaluació de l’Impacte Ambiental de les emissions atmosfèriques de iodur de plata amb cremadors

cetònics model VÒRTEX. Ramon Pollina i Tarrés, Director de l’IES Antoni Torroja de Cervera. Doctor

en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona, Departament de Química-Física.

PRESENTACIÓ ACAM.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM

 

XIII Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (2007)

DL:B-53073-2007

ISBN 84-934207-2-7 (248 pàg.)

PRÒLEG

“Presentació de Tethys, revista del temps i clima de la Mediterrània Occidental”, de Joan Cuxart, Director

de Tethys.

INTRODUCCIÓ

Reproducció de: “Una visió meteorològica del Turó de l’Home (Montseny)

PONENCIES

INTRODUCCIÓ: ACTE INSTITUCIONAL

“Manuel Álvarez Castrillón (1886-1957), Orígens de la meteorologia matemàtica”, d’Antoni Roca

Rosell.

“Els anys polars internacionals”, de Josep Batlló.

“El paper de l’Any Polar Internacional pel present i futur de la recerca polar” d’Antoni Rosell i Melè

ICREA (UPC).

INTRODUCCIÓ: METEOROLOGIA DE LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL

1.- “Clima i meteorologia de Montserrat”, de Ramon Oranias, Observatori de Montserrat.

2.- “Huracans i medicanes: Resposta a l’escalfament global”, de R. Romero UIB.

3.- “Identificació, catalogació i digitalització de dades climàtiques instrumentals de Catalunya a partir de

fons documentals (ss. XIX i XX)”, de Marc Prohom, Mònica Herrero i Anna Rius. SMC.

4.- “Les particularitats climàtiques de la Corse”, de Jean Paul Giorgetti. Météo-France (Traducció al

català de Jem Cabanes)

5.- “Supercélulas. Identificacion visual y características radar”, de José Antonio Quirantes. INM

INSTRUMENTS,

INTRODUCCIÓ: INSTRUMENTS, DIAGNOSI I PREVISSIÓ

6.- “Presentació de CAZATORNADOS.com”, de Manel Conde. Observador Meteorològic

7.- “Principals estacions metrològiques automàtiques per a afeccionats i presentació de

METEOCLIMATIC.com” de Josep Sort. Responsable tècnic de Projecte.

8.- “La torre instrumentada del Pic del Niu de l’Àliga per a la mesura de corrents de llamps”, de J.

Montanyà. UPC

9.- “La predicció per conjunts a curt termini a l’INM: l’SREPS”, d’Alfons Callado et Alt. INM-CTCCTV

CLIMATOLOGIA

INTRODUCCIÓ: PONÈNCIES DEL CLIMA

10.- “Cambio Climàtico, la postura escéptica”, de A. Uriarte. Geògraf.

11.- “L’escalfament global actual en el context de la història climàtica de la Terra”, d’Antoni Rosell.

ICREA-UAB

12.- “L’IPCC, vint anys d’avaluació científica d’un problema”, de Miquel Àngel Rodríguez. Laboratori

de Recerca del Clima UB

PRESENTACIÓ ACAM.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM

 

XIV Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (2008)

DL: B-52090-2008

ISBN: 978-84-934207-3-4 (130 pàg.)

PRÒLEG

Miquel Ballester i Cruelles. In Memoriam

INTRODUCCIÓ

Reproducció de: “La pluja a Catalunya” d’Eduard Fontserè

Reproducció de: “Estudio de la precipitación del vapor acuoso en la región catalana-balear durante el año

1898” d’Eduard Fontserè

PONENCIES

1.- “Estudi comparatiu de la sequera actual dins la sèrie pluviomètrica de Barcelona, 1786-2008”, de

Mariano Barriendos. Departament Història Moderna UB

2.- “Impactes del canvi climàtic en el balanç hídric dels boscos mediterranis”, de Carles Gràcia, et Alt-

(Departament d’Ecologia UB - CREAF UAB).

3.- “Estadístiques d’episodis secs a Catalunya durant la segona meitat del segle XX”, d’Agustí Burgueño,

et Alt. (UPC-UB)

4.- “La darrera sequera dins el marc peninsular”, de Fernando Belda. AEMET - DT de Murcia

5.- “La darrera sequera dins el marc de la ciutat de Barcelona”, de Roman Llagostera. MA Aj. de

Barcelona

6.- “Els informes de precipitació del Servei Meteorològic de Catalunya: L’any pluviomètric 2007-2008”

de Muntsa Busto. Dep. de Climatologia SMC

7.-“Tendències esperables de precipitació el segle XXI ”, de Víctor Homar, et Alt. UIB

8.- “Desertificación y sequía: sinergias y perspectivas”, de José Luís Rubio. CIDE (CSIC-UV)

PRESENTACIÓ ACAM.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM

 

XV Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (2009)

DL: B-45030-2009

ISBN: 978-84-934207-4-1 (172 pàg.)

PRÒLEG

INTRODUCCIÓ

Introducció Acte Institucional

Homenatge a mossèn Serinanell. Manel Dot

Homenatge a Miquel Ballester. Escrit de Jaume Miró i paraules de Climent Ramis

Revisitant “Les seixes” d’Eduard Fontserè, ara fa 75 anys. Comentaris de Climent Ramis

Reproducció de:

“Les “Seixes” de la costa catalana” d’Eduard Fontserè

PONENCIES

INTRODUCCIÓ METEOROLOGIA DE LA MEDITERRÀNIA

1.- “Una climatologia de l’Observatori Fabra”, A.Gázquez

2.- “L’anomalia pluviomètrica del Delta del Llobregat”. Jordi Mazón, David Pino.

3.- “Cicle de vida de les tempestes”. Tomeu Rigo, SMC

INTRODUCCIÓ: INSTRUMENTS, DIAGNOSI I PREVISSIÓ

4.- “Integrando micrometeorología y teledeteccción para la estimación de la evapotranspiración diaria a

escala regional”. Juan Manuel Sánchez, UV – Versió català per Jem Cabanes

5.- “Aplicació de productes d’observacions GNSS al nowcasting. Enric Tarradelles, AEMET

6.- “Operational numerical weather prediction at the U.S. National Centers for Environmental

Prediction”. Michael Ek, NOAA

7.-“Operatividad y predicción de tiempo severo en el ECMWF”. Antonio Garcia Mendez, ECMWF

INTRODUCCIÓ CLIMATOLOGIA

8.- “Distribucions estadístiques de la precipitació diària a Catalunya, anys 1950-2000. Augusto Burgueño,

UB

9.- “Els canvis climàtics en el darrer cicle interglacial-glacial”. Francesc Burjachs, ICREA

10.- “Algunes qüestions científiques que emmarquen la conferència de Copenhaguen”. Josep Enric

Llebot, UAB

PRESENTACIÓ ACAM.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM

 

XVI Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (2010)

DL: B-45122-2010

ISBN: 978-84-934207-5-8 (143 pàg.)

PRÒLEG

Reproducció de:

“Pluies de boue et poussiere. Commission internationale pour l’exploration de l’haute atmosphère”.

Reunion tènue a Madrid, mars 1931.

Nota d’Estudi núm 50 “Les pluges de pols del 30 d’octubre de 1926 i del 27 de novembre de 1930 a

Catalunya” (1932).

PONENCIES

1.- “Introducció: l’aerosol atmosfèric”. Jeroni Lorente.

2.- “Incidència del vulcanisme en el clima. El cas de la Península Ibèrica”. Marc J. Prohom.

3.- “El caos del despertar del volcà Eyjafjalla”. José Luís Fernández Turiel.

4.- “Actividades en AEMET relatives a la erupción del volcàn Eyjafjallajökull”. Beatriz Navascues.

5.- “What to learn from the volcànic eruption of Eyjafjallajökull”. Haraldur Ólafsson.

(Id. versió en català)

6.- “First airbone in-situ measurements of Eyjafjallajökull’s plume over Central Europe by METAIRDIMO”.

Bruno Neininger.

(Id. versió en català)

PRESENTACIÓ ACAM.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM

 

XVII Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (2011)

DL: B-40362-2011

ISBN: 978-84-934207-6-5 (202 pàg.)

PRÒLEG

INTRODUCCIÓ

Introducció Acte Institucional

Reproducció de: “La nueva Red pluviométrica española”, d’Eduard Fontserè

La Societat Astronòmica de Barcelona i la Xarxa pluviomètrica de Catalunya: 100 anys. Josep Batlló,

ACAM. Instituto D.Luiz-UL

124 años de la Agencia Estatal de Meteorología. Manuel Palomares, AEMET

100 anys del Servei Meteorològic de la Federació Agrària de Llevant. L’inici de les xarxes d’observació i

les primeres previsions al País Valencià. Victòria Roselló, física i meteoròloga presentadora de l’Oratge

de Canal 9 (Televisió valenciana)

PONENCIES

INTRODUCCIÓ METEOROLOGIA DE LA MEDITERRÀNIA

1.- “Fem de meteoròlegs i meteoròlogues.” Núria Alart Guasch (Premi Local Eduard Fontserè 2009)

2.- “L’estudi de camp dels fiblons.” (una guia breu). Miquel Gayà.

3.- “Projecte HYMEX. Pere Quintana. Observatori de l’Ebre.

4.- “La missió espacial SMOS, una nova eina per a estudiar el cicle de l’aigua a la Terra.” Jordi Font i

Ferré, professor d’investigació, Institut de Ciències del Mar, Consell Superior d’Investigacions

Científiques

INTRODUCCIÓ: INSTRUMENTS, DIAGNOSI I PREVISSIÓ

5.- “La xarxa d’observadors meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya: la utilitat de la seva de

la seva faceta de vigilància.“ Eliseu Vilaclara, SMC

6.- “Generación automática de mapas de emisividad para la predicción meteorológica. Eduardo Caselles

(Premi Local Eduard Fontseré 2009)

7.- “A method to quantify the impacts and interactions of potential-vorticity anomalies in extratropical

cyclones.” Romualdo Romero March, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears (Premi Internacional

Eduard Fontserè 2009)

Versió en Català

8.- “Mini radars: possibilitats i aplicacions.” Daniel Sempere. UPC

INTRODUCCIÓ CLIMATOLOGIA

9.- “Distribución de la precipitación intensa. Aplicación para el sur de Valencia y Norte de Alicante.”

Roberto Monjo Agud, tècnic en investigació, Fundació per la investigació del Clima. (Premi Estatal

Eduard Fontserè 2009)

10.- “The climate of the Mediterranean region: from the past to the future.” Piero Lionello,Università di

Salento, Lecce, Itàlia

Versió en català

PRESENTACIÓ ACAM.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM

 

XVIII Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè (2012)

DL: B-32166-2012

ISBN: 978-84-934207-7-2 (113 pàg.)

PRÒLEG

INTRODUCCIÓ

Reproducció de: Die’Llevants’ der katalanischen Küste, Beiträge zur Physic der freien Atmosphäre, XV

(1929), pp 55-60

Traducció de Jem Cabanes: “Els Llevants de la costa catalana”

PONENCIES

Primera ponència: “Una aproximació a l’estudi dels aiguats des d’una perspectiva hidrometeorològica”.

Maria del Carmen Llasat.

Segona ponència: “Les inundacions a Catalunya:futur, present i passat”. Mariano Barriendos

Tercera ponència: “Retrospección a la situación meteorològica el 25 de septiembre de 1962”. Paco

Martín.

Quarta ponència: “L’aiguat de 1982 a Andorra”. Pere Esteban, cap de la Unitat de Medi, físic i

investigador; i Laura Trapero.

Cinquena ponència: “Las lluvias torrencials del 20 de octubre de 1982 y el inicio de la meteorología de

mesoescala en España. Ángel Rivera.

Sisena ponència: “Nou sistema d’avisos de situació meteorològica de perill: aplicació a les

precipitacions abundants i intenses”. Santi Segalà Gallofrè.

Setena ponència: “Gestió de l’emergència en el cas d’inundacions”. Manuel Pardo, director general de

Protecció Civil.

PRESENTACIÓ ACAM.

PUBLICACIONS ACAM.

©ACAM